Spółdzielnia Pracy Surowców Mineralnych

Piaski i żwiry kwarcowe

Jesteśmy jednym z większych producentów piasku i żwiru filtracyjnego w kraju. Oferujemy kruszywa budowlane.

Kruszywa filtracyjne

Stosowane są jako materiał do wypełniania filtrów przy uzdatnianiu wód pitnych i technologicznych, oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych oraz drenów melioracyjnych.

Kruszywa budowlane

Kruszywa naturalne stosowane są głównie do: betonów i wyrobów betonowych, zapraw i tzw. chemii budowlanej, mieszanek mineralno-asfaltowych, warstw nośnych i ścieralnych nawierzchni drogowych, lotnisk, parkingów itp, w budownictwie kolejowym (podsypka itp.), robót ziemnych (nasypy, wykopy, mury oporowe itp.), budownictwa wodnego oraz w wielu innych zastosowaniach przemysłowych.

Pospółka

Pospółka jest szeroko stosowna w budownictwie.Służy do budowy nasypów kolejowych i drogowych oraz do warstw odsączających i mrozoochronnych. Jest podstawą fundamentów oraz podbudowy, a także nawierzchni dróg piaskowo żwirowych.Idealnie nadaje się na podbudowy pod kostkę. Pospółka służy także do wykonywania warstw filtracyjnych oraz do produkcji betonów.

Spółdzielnia Pracy Surowców Mineralnych w Opolu rozpoczęła swoją działalność w 1952 roku.

W swojej kilku dziesięcioletniej działalności wyspecjalizowała się w produkcji kruszywa filtracyjnego i budowlanego.

Duże zapotrzebowanie na wysokiej jakości piaski i żwiry filtracyjne związane jest z wciąż pogłębiającym się kryzysem zasobów wód podziemnych. Zmniejszanie się tych zasobów wymaga racjonalnego operowania istniejącymi zasobami wód, przy czym najistotniejsze staje się zagadnienie ich uzdatniania i oczyszczania, dotyczy to zwłaszcza wód pitnych , przemysłowych a także ścieków.

W rozwiązaniu tych problemów istotną rolę odgrywa produkcja piasków i żwirów filtracyjnych.

Spółdzielnia Pracy Surowców Mineralnych w Opolu rozpoczęła swoją działalność w 1952 roku.

$19.99

W swojej kilku dziesięcioletniej działalności wyspecjalizowała się w produkcji kruszywa filtracyjnego i budowlanego.

Jesteśmy na rynku od 1952 roku

Produkujemy zgodnie z PN – EN 12620 oraz PN – EN 12904