O nas


Nasza historia

Spółdzielnia Pracy Surowców Mineralnych w Opolu rozpoczęła swoją działalność w 1952 roku. W swojej kilku dziesięcioletniej działalności wyspecjalizowała się w produkcji kruszywa filtracyjnego i budowlanego.

Duże zapotrzebowanie na wysokiej jakości piaski i żwiry filtracyjne związane jest z wciąż pogłębiającym się kryzysem zasobów wód podziemnych. Zmniejszanie się tych zasobów wymaga racjonalnego operowania istniejącymi zasobami wód, przy czym najistotniejsze staje się zagadnienie ich uzdatniania i oczyszczania, dotyczy to zwłaszcza wód pitnych , przemysłowych a także ścieków. W rozwiązaniu tych problemów istotną rolę odgrywa produkcja piasków i żwirów filtracyjnych.

Spółdzielnia jest jednym z większych producentów piasku i żwiru filtracyjnego w kraju. Złoża kruszyw naturalnych w obrębie województwa opolskiego będące źródłem otrzymywania piasków i żwirów filtracyjnych , oznaczają się szczególną jakością , ponieważ zawartość krzemionki waha się w granicach 92-98 % oraz małą zawartością tlenku wapniowego (CaO) i magnezowego (MgO) jak również żelaza aktywnego i związków siarki.

Piaski i Żwiry filtracyjne produkujemy zgodnie z PN EN 12904:2005.

Specjalizujemy się również:

  • w produkcji kruszywa budowlanego, przeznaczonego m.in.:
  • do produkcji mieszanek i zapraw betonowych
  • do produkcji betonów
  • do warstw drenażowych i mrozoodpornych